Битови приказки

Сиромашко лято

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Отидоха си лястовиците. В нашата градина не свирят вече дроздовете. Откога, откога не сме чули песента на славея, не сме видели да крачи по ливадите важно щъркелът…

Вижте как се променя гората. Къде е нейната зелена премяна? Каква беше лятоска – от край до край зелена, а сега колко краски, колко жълти и червени петна! Едни листа почервенели, други побледнели, а листата на брезата светят като жълтици и трептят да се поронят…

Да, не прилича на лято. Но все пак небето е чисто и лазурно. Слънцето свети весело и живително. И нейде във висинето крякат жерави-пътници.

КРЕДИТ: „Сиромашко лято“, Елин Пелин; ИЗТОЧНИК: „Читанка за втори клас“ – издателство Просвета, 1991 г;

prikazki.eu