Битови приказки

Изворът

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Една сутрин се срещнали трима пътници при един извор, над който стоял следният надпис: „Имайте ме за пример!“

И пътниците заговорили и запитали какво значат тия думи.
– Този извор – подел първият – тече през дълга и широка поляна; тече през езера, прибира потоци и реки в себе си и тъй става най-сетне голяма река. Надписът ни учи неспирно да работим, за да спечелим.
– Аз – прибавил вторият – друг смисъл намирам в надписа. Изворът, без да иска награда или отплата за това, угасява жаждата на всекиго, който се приближи до него. Неговият пример ни учи да се стараем да бъдем полезни на близките си.

Третият слушал, без да каже нещо. Но когато го замолили и той да каже какво мисли, отговорил без одумки:
– Ние пием от водата на извора само когато тя е бистра и чиста. Замътена, тя е отвратителна, дори и животните не я пият. Ако искаш да те почитат, бъди бистър и чист!

prikazki.eu