Битови приказки

Надеждица

Препоръчва се за възраст над 9 год.

– Мамо, като паса свинете и мушкам с тоягата тук-там по брега, какво ли ще стане, ако изровя жълтици?
– Е, синко, и баща ти с тая надеждица умря!

prikazki.eu