Битови приказки

Пипай, Маринчо, плюскай, Черньо!

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Една жена имала двама сина: Маринчо – доведен, и Черньо – заварен. Като им давала да ядат, тя викала на Маринчо:
– На, папай, Маринчо!
А на Черньо думала:
– На, плюскай, Черньо!

Папал Маринчо, плюскал Черньо, папал Маринчо, плюскал Черньо, докато Маринчо се разболял и го изпапала оная – черната земя, пък Черньо плюскал и раснал, плюскал и раснал, докато пораснал голям юнак, да гледаш – да му се ненагледаш.

И мащехата останала на негови ръце да я гледа на старини.

prikazki.eu