Битови приказки

Хитри крадци

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Двама цигани се сговорили да откраднат коня и оръжието на един богат турчин.

Като го срещнали веднъж на пътя, единият от циганите се върнал назад и почнал уж да бяга и да плаче. А другарят му завикал подир него:
– Не бой се бе, манго, стой бе, върни се!
– 3ащо бяга другарят ти? – запитал турчинът и спрял коня.
– Страх го е аго! Бои се да му не кажеш: „Де, манго, да се качиш на тоя кон!“
– Така ли? – засмял се турчинът и на ума му дошло да се пошегува малко. Свалил пушката и викнал на бягащия циганин:
– Стой или ще те застрелям!

Спрял се циганинът, а зъбите му тракали от страх.
– Скоро да се качиш на тоя кон! – казал турчинът, като слезнал от коня си.
Циганинът плакал, молил се, па се качил на коня и заревал колкото можал.
– Що ревеш бе, манго? – запитал турчинът.
– Страх го е, аго, да не му кажеш „Дръж, манго, пушката и пищова!“ – отговорил другарят му. Шеговитият турчин се засмял и викнал на страхливеца, като му подал оръжието си:
– Дръж, манго, пушката и пищова! Циганинът грабнал оръжието и препуснал, та се не видял.
– Олеле, аго, какво направи! Моят другар полудя от страх и кой знае къде отиде! – заплакал уж другият циганин и тръгнал да го търси.

А турчинът останал да се чуди и мае.

prikazki.eu