Битови приказки

На сватба

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Вдигнала се сватба на село. Мало и голямо отишло. Рекъл и Глупчо да иде. Обул си новите потури, препасал ален пояс и кривнал калпак над ухо. Огледал се на прозореца, поухилил се и доволен тръгнал.

Като стигнал до портата, гледа – дворът пълен. Моми, момци, булки, баби, дечица. Играят, та се късат.
– Брей, че много свят! – рекъл си Глупчо. – И всички момци все с нови потури, алени пояси и кривнати калпаци. Я да си извадя крайчеца на кърпичката над пояса, че току виж съм се загубил. Как ще се позная между толкова хора?

Измъкнал той крайчеца на шарената си кърпичка над пояса и влязъл. Играл, ихкал, гледа по едно време – срещу него момък, а от пояса му стърчи шарена кърпичка. Попипал се Глупчо: на неговия пояс няма кърпичка.
– Майчице, загубих се! – пошепнал той, па отишъл при момъка и попитал:
– Абе байо, тази кърпичка да не е била загубена, че да си я намерил?
– Не съм я намерил. Моя си е.
– Ами ти ли я пъхна на пояса си?
– Аз ами, че да не си ти.
– Хубава работа! Щом като е тъй, ти си тогава аз. Ами аз кой съм?
– Кой си ти ли? – учудил се момъкът. – Тебе, байно, май множко са те калесали. Хортуваш като пиян. Какво искаш?
– Казвам, че ти си Глупчо, ами аз тогава кой съм?
Момъкът го шляпнал по бузата.
– Олеле-е, тичайте, бре хора, пребиха ме! – развикал се Глупчо.

Дотърчали сватбарите, разтървали ги. Струпали се край Глупчо и взели да го разпитват:
– Какво има бе, какво е станало?
– Щеше да ме пребие.
– Кой?
– Аз – отговорил Глупчо.
– Ти да не се подиграваш с хората, че ей сегичка ще ти наместим кокалите, ако са се поразглобили! – рекли сватбарите. – Кой си ти, дето си дошъл да ни размиряваш сватбата?
– Колкото знаете вие, толкова и аз. Нали и аз туй питам.

Сватбарите кипнали, па го натупали и изхвърлили из портата. Глупчо си отърсил потурите, седнал до плета, поплакал, па си рекъл:
– Лоши сватбари, брей! Друг биха и толкова ме боли – ами ако мен бяха набили? Как щях да изтрая, хич не знам!

КРЕДИТ:„Деветиятъ братъ – приказки, стихотворения и гатанки“, Асен Разцветников, Издателство Хемусъ, 1934;

prikazki.eu