Стихове & Песни

Излет

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Пробужда се земята,
зора далеч зори –
напред към планината,
към ведрите гори!

Тъгите заключете
тук долу във града,
измийте си ръцете
със утринна вода!

Измийте си очите
и младите сърца
там горе в планината
трептят безброй цветя,

трептят в тревите гъсти
и къпят се в лъчи,
и чакат млади пръсти
и радостни очи!

prikazki.eu