Стихове & Песни

Ето, иде Дядо Мраз!

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Чакай, детко, да обуем
   Топлите чорапки,
Че навън, погледай – падат,
   Падат, падат капки.

Дъжд вали и вятър вее
   Непрестанно всеки час:
Скоро, скоро ще пристигне
 тук при нас и Дядо Мраз.

Дядо Мраз – студен, замръзнал,
 И със сняг отрупан цял –
Иде Дядо Мраз и носи
 На гърба голям чувал.

Иде през гори, балкани –
 Чак от Черното море:
С лед и сняг и скреж чувалът
 Му напълнен е добре.

Ще изсипе от високо
 Той чувала си навред –
И ще побелей полето
 В сняг и скреж и лед.

Един ден ще се събудиш
 Рано, рано сутринта,
През прозореца ще видиш –
 Побелял навън света.

И снежинки, много, много,
 Хвъркат с лекички крилца,
Като бели пеперудки,
 като весели деца…

Вятърът сега неспирно
 Вън реве със страшен глас.
И ни казва, и повтаря:
 Иде, иде Дядо Мраз!

КРЕДИТ: „Ето, иде Дѣдо Мразъ!“ – Гео Милевъ, сп. „Детска радость“, кн.3, год. 1923-24; КОРИЦА: Вадим лазаркевич – сп. „Детска радость“, кн.2, год. 1923-24;

prikazki.eu