Стихове & Песни

Мартина шетня

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Тежко иде през полята
баба Марта със лопата –
да разрине снеговете,
да разчупи ледовете,
да разчисти долините,
да отърси планините,
та да тръгнат по нивята
орачите с оралата,
овчарите със стадата,
та да припнат по лозята
девойките с копачките
и момците с резачките,
и когато ветрец вее,
ясна песен да люлее,
да люлее по чукари
златоглави минзухари,
белолики кокичета,
синеоки помничета.

prikazki.eu