Гатанки & залъгалки

Арабски гатанки

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Синя, синя паница.
Денем стои празна,
нощем се пълни с жълтици.

Що е то?
Небето

Лакомо лапа, без да се спира,
но щом се напие, веднага умира.

Що е то?
Огъня

Колкото пó се проточва,
толкова пó намалява.

Що е то?
Твоят живот

Събаря баща ми
и твоя баща.
Събаря ни всички,
щом падне нощта.

Що е то?
Сънят

Две вратички, денем отворени, нощем затворени.
Надникнеш ли вътре, виждаш себе си.

Що е то?
Твоите очи

Що е онова което,
крие сянката си в шкембето?

Кладенецът

Бляскаво бяло отвътре,
отвън – черно като катран.

Що е то?
Котлето

КРЕДИТ: Гатанки от Обединените Арабски Емирства, Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „Riddles from the United Arab Emirates“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited;

prikazki.eu