Гатанки & залъгалки

Гатанкичаст 3

Препоръчва се за възраст над 5 год.
6мин
чете се за

1

Аз познавам една стара стрина,
що си има трима бели сина
и петина други, натъкмени
в кадифени, зелени премени.
Другите пък трима би могъл ти
да ги кажеш, че са златожълти,
а едничката ѝ мила щерка,
която е страшна лицемерка,
тя пък си е на две разделена:
до кръст – бяла нагоре зелена.

Що е то?

Сещате се, че стрината –
това си е

Годината

2

Имам си един другар
с кожа бяла като вар,
с нарисувани цветя
и дванадесет уста.
На стената той стои,
слуша, мисли и брои
и пресмята вместо мен,
и ми казва кой сме ден.

Що е то?

Този малък мой другар
се нарича

Календар

3

Какво ми се зададе
пряко синьо ливаде?
Бели-черни юнаци,
със рунтави калпаци,
бързи коне яхаха,
със топове гърмяха,
всичко сбраха под стряха,
започнаха да плачат –
зарадва се орачът.

Познайте сега, първаци,
кои са тия юнаци!

Туй са юнаците, дето
се разхождат по …

Небето!

4

Една баба люта и проклета
прати снощи триста самолета
без мотори и без коменданти –
да направят въздушни десанти.
Сипнаха се вред парашутисти
с парашути бели, та сребристи
и превзеха скоро планините,
но отпор ги срещна в равнините.
Сам ти хвана един във ръчица и
го стори мигом на водица.

Що е то?

Бабата мнима е баба …

Зима,

парашутистите горкинки са белите…

Снежинки!

5

Ламя лежи между два баира,
нещо хладно поглъща, събира.
Ала юнак без меч и без брадва
на сурата ламя заповядва.
И когато тук стане горещо
и потрябва много това нещо,
той отваря гърдите ѝ сиви,
освежава хора, черди, ниви.

Що е то?

Който бил е бригадир,
знай, че туй е

Язовир!

6

Черен бивол-носорог
пие вода като смок
яде камък – и в превара
бълва дим, звезди и пара.
Не обича пръст и кал,
ходи само по метал
и самин, без помагачи,
трийсет коли влачи.

Що е то?

Носорогът черносив се зове…

Локомотив!

7

Моя спътник има черна гага
и със нея много ми помага.
Всеки тука, вярвам, би се слисaл,
като чуй, че мога мойта мисъл,
без да шукна, вам да я разкрия –
само с неговата дяволия.
Но му куца пустата направа –
ден из ден се бавно той смалява.

Що е то?

Само на когото е умът ленив,
той не ще отгатне, че туй е…

Молив!

8

Аз си имам чудна крава
в джоба ми се помещава.
Щом посаждам черно цвете
и посбъркам в редовете,
тя веднага там довтасва,
сбърканото ми опасва,
ала виж я – чудна крава:
уж пасе, а се смалява.

Що е то?

Не ще и дума,
че туй е…

Гума!

9

Аз си купих една чудна чета
от дванайсет братлета-джуджета.

Всички те са от различни pacи
и със тях аз правя у дома си
жълти ниви с китки ален мак,
черни върши с качулки от сняг,
бели буки със зелен листак.
Правя си и сини океани,
но посегна ли с крака или със длани
аз да ги използувам за бани,
дявол знае лек ли съм, какво съм,
ала не потъвам ни на косъм.

Що е то?

Вярвам, бързо ще решите,
че туй са…

Боите!

10

Всяка заран у дома пристига
един момък със снага от книга
аз оправям бялата му пазва
и започва той да ми разказва
що се върши в нашата родина
и що става вредом по чужбина.
Славен другар за лека забава –
ала само за ден остарява.

Що е то?

Той на радиото е заместник
и зовем го със името в…..!

Вестник!

11

Тънък щърколак
само с еди н крак
и той го е сврял
в ботуш от метал.
Дядо стана отзарана,
за кривия врат го хвана
и отиде с него той на пазар,
тъй като тоз незнаен голищарм
макар еднокрак,
е и силен и як,
и като любезен юначага
той на дяда из пътя помага.

Що е то?

Този як и сух дългун се казва…

Бастун!

12

Дъжд когато ме зашиба,
крия се в една колиба,
чийто покрив чудно лек
пази ме и в летен пек.
Дето аз и да се движа,
с мен върви и мойта хижа,
а когато пък река –
свия си я ей така
и я нося във ръка.

Що е то?

Петърчо, бъди добър
и кажи, че е…

Чадър!

13

На възглавка си нанка
остроноса лисанка.
Една ръка юнашка
ѝ поставя опашка,
пa я погва на чупки
пряко доли и дупки
и тъй тая лисана
със снага от стомана
ти при готвя премяна.

Що е то?

Не бъхти си главата – това е…

Иглата!

14

Суха, суха госпожица,
само кости – без кожица,
а пък устата ѝ неми
цяла педя са големи
и като намерят плат,
разпокъсват го със яд –
затуй тая голишарка
на шивача е другарка.

Що е то?

Кой не знае, че тая госпожица
се нарича…

Ножица!

15

Зъбльо е, мой любезни,
със трийсет зъба железни.
Зъбльо си ходи, та шета,
яде греди и дървета,
ала си стои все малък,
че не поглъща ни залък.

Що е то?

Всеки дънер, всеки клон
с ужас шепнат ви…

Трион!

16

Погледай сред полето бяло –
минава там едно орало.
Но где волове? Няма негли,
и то от дръжката се тегли.
И още нещо чудно има:
държат го за гърба петима,
пък и полето наше тука
не е от пръст, от бука.

Що е то?

Познайте де, че е…

Ренде!

17

Имам дървена сестрица
с малка бронзова ръчица,
ида ли си у дома,
в ясен ден или в тъма,
още щом се допилея,
здрасти правя първом с нея,
а излизам ли навън,
пак събуждам я от сън
и за сбогом със десница
стисвам нейната ръчица.

Що е то?

Тук сестрата е…

Вратата!

18

Аз не светя, не сияя,
нямам течност, нито жица,
но без мене всяка стая
се превръща на тъмница.
И да знайте, че на вид
съм, да кажем, четвъртит.
Имате ме и у вас –
е, тогава кой съм аз?

Тоя мракоборец казва се…

Прозорец!

19

Една ламя, прилична на къща,
хора гълта и хора повръща,
из града лети със всички сили,
спира, тръгва и тревожно цвили.
Тя на глава носи чудна вила
и от нея взема свойта сила,
и тъй тръпне в ярост непозната,
че искри и светкавици мята,
но не смей да стъпи по земята,
защото е от ония хали,
дето ходят само по метали.

Що е то?

А че то излезе май..

Трамвай!

20

Особен род
параход
със един
жълт комин.
Без да пуфка, без да пуши,
броди по води и суши,
а понявга за защита
и в небето той полита.
И навсъде, за да се не сблъска,
той не свири, ами само съска.
Пък на суша му служи за стол
често пъти само един кол.

Що е то?

Имаш половин секунда срок
да познаеш, че туй е…

Гъсок!
prikazki.eu