Гатанки & залъгалки

Гатанкичаст 2

Препоръчва се за възраст над 5 год.
5мин
чете се за

Топъл ветрец повея,
дребен дъждец разсея,
грейна слънце в небето,
пръпна гъска в полето –
гъска бяла белуша,
с тъмно шалче под гуша,
със краченце немито,
във земята побито.

Що е то?
гъба

Кротко седи на земята
една булка мустаката,
па си преде, па шумурка
без къделя и без хурка,
затуй ходи тя, горкана,
във непредена премяна.

Що е то?

Тая булка кротка
се нарича

котка

Цял живот се скитам и мотая
в тая синя и безкрайна стая.
Понякога ей тъй от омраза
съм се мъчил навън да изляза,
но където да се запилея,
все оставам точно насред нея .

Що е то?

Там някой шушне, ето
че туй ще е

небето

Търкул, търкул, Белушко,
какво носиш бе, душко?
– Нося яка премяна,
от бял мрамор изляна,
нося в сърце от злато
будилниче крилато.

Що е то?

По златното му сърце
ти позна, че е

яйце!

Без мене не могат цветята,
без мене не могат нивята,
без мене не може гората;
не ги ли споходя навреме,
там всичко започва да дреме
и грижа наляга селяка –
той мисли за мен и ме чака,
а дойда ли, вижте го вие:
той бяга от мен и се крие.

Е, тогаз

кой съм аз?

Дъжд

Пристигна ни златен гост,
па направи дивен мост.
Прехвърли го над селата,
от край до край на земята,
нашари го с чудна четка –
да пъстрее и да светка.

Що е то?

Кажете ми сега
не е ли туй

Дъга!

Дълъг, дълъг Тодоран,
неумит и неопран,
в къщи той се не побира,
през тавана се провира,
па главата си корава
хе над покрива подава
и загледан в небесата,
кротко пуши си лулата.

Що е то?

Ето,
пуши си под свода син
и нарича се

Комин!

Във годината веднъж
иде тука ясен мъж.
Откъм изток той пристига
в лека огнена талига,
преминава по земята
с ясно знаме във ръката,
пълни с бодър зов простора
и отрудените хора
в улиците той повежда
и съгрява ги с надежда.

Що е то?

Кой от вас, деца, не знай,
че това е

Първи май!

Всеки от нас има две верни слугини,
без които сам той нито лев не чини.
Вий мислите вече, че туй са очите,
ала ще сгрешите –
слугините, за които се въпрос повдига,
имат по пет дечурлига.

Не бързайте, и туй не стига!

Децата са, значи, десет, но от всички
грамотни са само трички!
Сега вече кажете,
че това са

Ръцете!

В тъмен дол се излежава
една чудна крава,
що си няма ни рога,
ни опашка, ни крака
и си дреме излегната,
със пояси пристегната.
Ала тая наша крава
чудно мляко дава
тъмно, тъмно, па червено
и със нещо подлютено,
та от него който пие,
скача, пее и се бие.

Е, познахте ли я вие?

Ето Пепо ти поръчва
да ми кажеш, че е

Бъчва!

По двора се разхожда един
млад господин,
екстра галантон,
с черни гащи и пъстър балтон.
Свирнеш ли му с уста,
той тогава тъй се спрепва и се оскърбява,
че надува своя балтон като балон,
става от гняв червен като божур
и ти крясва:
„О, какъв си щур-щур- щур!“

Що е то?

И децата от село Волуяк
ще се сетят, че това е

Пуяк!

Аз го гъделичкам по корема,
то шегата за обида взема,
жално-милно плаче, стене вика
със четири тънички езика,
а хората това само чакат –
наловят се, па тропат и клякат.

Що е то?

То разтропва и баба Никулка
и се зове с името

Гъдулка!

къща със комини
тича през полета сини,
разорава им недрата
и потъва до средата,
и пъхти, и се завтиря,
а пък не оставя диря.

Къщата от тоя род
се нарича

Параход!

Ти си вакло момче,
то е бяло жребче,
ти го държиш през кръста
със два или с три пръста
и то тича, опаш вири
и оставя бели дири
по черна поляна,
от дърво скована.

Как се казва, момченце,
това бяло жребченце?

Сети ли се най-подир,
че това е

Тебешир?

3авивам с черга бяла
земята погрозняла.
Сковавам аз реките
и помрачавам дните.
Но пак съм ви любима,
Наричате ме?

– 3има!

От мойте бодри стъпки
се пукат всички пъпки.
Затоплям аз земята.
Поливам ви житата.
Игрив е моят полет.
Наричате ме?

– Пролет!

Аз водя дните жарки,
довеждам ви жетварки.
И стоплям ви водите,
та в тях да се топите.
Добре съм ви познато.
Наричате ме?

– Лято!

Пък аз ора полята.
Зова на труд децата.
Обирам плодовете.
Събличам лесовете.
Не чувам птича песен.
Наричате ме?

– Есен!

Трудно можем на света прекара,
ако не е таз кърмачка стара.
Зиме бяла, пролет пременена
във премяна нова и зелена,
лете тя е златна, та жълтава,
а пък есен просто черна става.
Ала ще ви кажа без измама
тя е мъртва и така голяма,
че се не събира даже в двора,
та лежи простряна подпростора.

Що е то?

Досеща се даже и детето,
че това, дечица, е

Полето!

И през благо, и през пости
нам ни идват много гости –
ту засмени юначини
със наметки ясносини,
ту сърдитковци плачливи
със кожуси черносиви.
Идат те един след друг
и се не заварват тук.
С грижи ни един дарява,
друг пък носи ни забава,
вижте пълната им листа –
май са повече от триста!

Що е то?

Сетихте се, вярвам, вече всите,
че това деца, са

Дните!

Днес, неделя вечер, си замина
една майка със четирма сина
и със три
дъщери.
Синовете и щерките двете
са ударни всички във ръцете.
А третата щерка
е голяма перка –
дай ѝ да се пери и да митка
в нови дрехи и със пъстра китка.

Тая челяд, що тръгна в тъмата,
ще се върне утре със зората.

Що е то?

Сещат се и дечицата,
че това е

Седмицата!
prikazki.eu