Гатанки & залъгалки

Първомайска лъжа

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Във София на всеки плет –
сто патици на шиш.

Не вярваш ли, вземи си хляб,
тръгни, иди и виж!

Със баници е пък постлан
прочутий Букурещ,

не вярваш ли, тръгни, иди, и
сам ти ще ядеш!

Бонбони падат вместо град
във славния Париж,

не вярваш ли, вземи торба,
тръгни, иди и виж!

Край Цариград расте гора –
на всеки лист: сладкиш!

Не вярваш ли, вземи си прът,
тръгни, иди и виж!

Направен е от шоколад
грамадният Берлин,

не вярваш ли, тръгни, иди –
иди и виж самин!

А от чешмите във Багдад
шербет и мед шурти,

не в вярваш ли, тръгни, иди
и сам ще пиеш ти!

КРЕДИТ:„Деветиятъ братъ – приказки, стихотворения и гатанки“, Асен Разцветников, Издателство Хемусъ, 1934; ИЛЮСТРАЦИИ: Детайли от ретро туристически плакати; КОРИЦА: freepik

prikazki.eu