Битови приказки

Къде се е чуло, видяло

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Търговец спрял в една крайпътна гостилница да отпочине. Поръчал си кокошка и две яйца, като казал, че ще плати след три месеца на връщане от пътуването. Трите месеца минали, той влязъл в гостилницата и поискал да си изчисти сметката.
– Сумата е по-висока – отвърнал гостилничаря, – но аз искам само двеста дирхама.
– Пресвети небеса! – викнал търговецът. – Не те ли е срам да искаш двеста дирхама за една кокошка и две яйца!
– Е – започнал гостилничарят, – ако кокошката, която изяде преди три месеца, беше жива, щеше всеки ден да снася яйца, щях да я сложа да мъти и сега щях да имам сума ти пиленца и яйца. Можех да ги продам и да изкарам стотици дирхами.

След разгорещена караница двамата отишлипри един съдия, който се бил споразумял с гостилничаря. Съдията попитал търговеца дали щеше да приеме цената на гостилничаря преди три месеца и търговецът отвърнал, че нямаше. После съдията попитал:
– А възможно ли е за три месеца една кокошка да снесе стотици яйца и измъти безчет пиленца?
– Разбира се, че може – съгласил се търговецът, – ако кокошката беше жива. Но тя беше заклана и изпечена, а двете яйца бяха сварени.
Въпреки този отговор съдията бил склонен да осъди търговеца, затова горкият човек поискал отсрочка до другия ден, за да представи още доказателства. Съдията се съгласил.

На сутринта търговецът пристигнал и заявил, че Джуха ще представи доказателствата по делото. Те чакали, чакали, но Джуха никакъв го нямало. Най-сетне се появил в залата.
– Защо закъсня толкова? – ядно се провикнал съдията. – Защо ни караш така да висим?
– Не се ядосвайте, Ваша Чест – отвърнал Джуха смирено. – Тъкмо излизах, когато моят ортак, с когото се каним заедно да засеем една нива, дойде и поиска зърно. Та се наложи да сваря два големи чувала пшеница, за да ги засее. Затова закъснях.
– Що за тъпо извинение! – подиграл се съдията. – Къде се е чуло, видяло зърно да се вари, преди да се сее?!
– Ааа! – отвърнал Джуха веднага. – А къде се е чуло, видяло печена кокошка да снася яйца и да мъти толкова, че да струват двеста дирхама, както твърди гостилничарят?

Нямало как, съдията отсъдил делото в полза на търговеца.

КРЕДИТ: Преразказана от Л.Петкова Лорета Петкова – ©prikazki.eu 2022 – „Classical Arabic Stories, an antology“, edited by Salma Khadra Jayyusi, Columbia University Press New York, 2010;

prikazki.eu