Стихове & Песни

Звънецът

Препоръчва се за възраст над 3 год.

С тънка ризница от прах
цяло лято сладко спах,

но затуй във тоя час
пó е весел моят глас,

пó е жив във този миг
топчестият ми език:

„Звън-звън-звън, звън-звън-звън
сбраха ли се всички вън?

Ей по ведрий небосклон
Слънчо гони своя кон

и над будните гори
пръска злато и искри.

Слънчо бърза за далеч –
бре, бре, пладне стана веч!

Бързо, бързо, хей деца,
с бодри, весели сърца,

хващайте се две по две
в живи, стройни редове

и към стаите напред
с нови сили, с нов късмет!

prikazki.eu