Стихове & Песни

Мецанино хоро

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Хопа-xeпa-хопа,
пуста дълга сопа!
Петимна съм тука
за зелена бука,
за мравушки сиви,
за пчелини диви!

Данго-динго-данго,
да ми паднеш Манго,
там на планината,
сам-самин в гората –
аз да ти попея
за Горянин Змея!

Хеца-хоца-хеца,
да погледа Меца
как замръзнал тамо
ми се пулиш само
и трептят на гънки
гащите ти тънки.

Труста-троста-труста,
ех ти, мъка пуста!

prikazki.eu