Стихове & Песни

Момче и пчела

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Чук-чук! Де ли се е скрила?
– Хей, пчелице лекокрила!
– Кой на портичката чука?
Махай се, момче, оттука!

– Моля те, недей ме връща!
Дай да видя твойта къща!
– Надникни, момченце мило,
но помни че имам жило!

– Хей, пчелице тъмноглава,
кой ти тия питки дава?
– Меся си ги аз самата
от прашеца на цветята.

– Ой, пчелице с дрешки златни,
кой ти тоя мед изпрати?
– Мойта майчица, момченце,
ме събужда със звънченце.

Аз се вдигам на часа̀,
па измия се с роса,
грабна в миг паничка злата,
литна с песен над полята.

От горичка на горичка,
от градинка на градинка,
от цветенце по прашенце,
от лехичка по паничка,
от полянка по гаванка –
тъй минавам си навред
сбирам си прашец и мед.

prikazki.eu