Стихове & Песни

Цигулар Щурчо

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Обу си Щурчо ботушки
от две опашки на крушки,
затвори свойта цигулка
във шибоева шушулка,
па тръгна Щурчо, замина,
за мравешката градина,
дебела сянка да дири,
тропливи хора да свири,
мравките да не изтраят,
мравките да му играят –
черни сукмани да мятат,
презглава да се премятат.

prikazki.eu