Стихове & Песни

Пролетно хоро

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Щурчо свири сред ливади,
та света люлее:
„Сбирайте се, стари, млади,
топло слънце гpее!“

Първа с китка на главица
дойде булка Щурка,
втора дойде Кекерица
със зелена хурка.

Па през дебри, през грамади,
по пътеки преки,
сбраха ми се сред ливади
сто играча леки.

„Ди-го, да-го, ди-го, да-го !“
Щурчо спир не знае…
Ех, че благо, ех, че драго,
ех, че се играе!

Тропат, скачат сто играча
в младата тревица,
най ми тропа, най ми скача
жаба Кекерица.

„Ква-ква, ква-ква, и-ха, и-ха,
снощи ядох глъчка,
снощи вечер пак ме биха
с чубрикова пръчка!

Че не съм за годежари
сготвила чорбица
от шейсет и пет комари
и една мушица!

Че не съм си, леле-варе,
къщи наредила
с меки черги, с тънко даре
от зелена свила!“

КРЕДИТ:„Деветиятъ братъ – приказки, стихотворения и гатанки“, Асен Разцветников, Издателство Хемусъ, 1934;

prikazki.eu