Стихове & Песни

Приспивна песен

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Вятър налита, морето бучи,
спи ми, момченце със сини очи,
морският цар е на тъмния бряг –
той ще ни пази в неверния мрак!

Сънчо те вика в незнайни страни,
спи, синеокичко, спи и расти,
ти ще ми станеш безстрашен моряк,
ти ще ми станеш невиждан юнак!

Ти ще заминеш в морето далеч
и ще погубиш със сребърен меч
ламята, дето погълна в нощта
твоите братя и твоя баща!

Спи ми ти, спи ми, – по пътя назад,
Бог ще те срещне със кораб крилат
и ще получиш от него във дар
чудната щерка на морския цар!

prikazki.eu