Стихове & Песни

Храбрите щурци

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Хвана Меца два щуреца
вдигна лапа – ще ги лапа.
Хвърлиха се два щуреца,
счупиха ѝ два мъдреца,
пипнаха я за мъжеца,
па извикаха ловеца –
да ѝ дере със три ножа
дебелата меча кожа.

Той одра я, не се мая,
па им рече най-накрая:
– Мога ли да ви предложа
и на вас по малко кожа
от любезната госпожа?

– Молим да ни извините! –
му отвърнаха щурците. –
Вий на нея я върнете,
че и трябва зиме, лете.

И послуша ги ловеца,
върна кожата на Меца
и завчас я тя облече.
И закле се, и зарече
да не хапва месо вече,
да се храни със тревица,
да се пои с водица.

prikazki.eu