Стихове & Песни

Мецанина премяна

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Повея ветрец от чука,
довея листец от бука.
Намери си го Мецана,
проводи бързо покана
до трима тънки шивачи –
черни бръмбари, рогачи.

Дойдоха те при Мецана –
да ѝ ушият премяна.
Седнаха турски на сянка
под една гранка от джанка,
три дена пяха и шиха –
премяната ѝ ушиха.

Пуста премяна зелена –
нещо бе лошо скроена.
Кога я Меца надяна –
много ѝ дълъг сукмана:
през три се дола простира,
всичкия репей събира.

prikazki.eu