Стихове & Песни

Тайна

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Шишо-мишо, шишо-мишо
де се дяна дядо Тишо?
Той се крие във гората,
че го гони баба Злата,
да го бие със метлата.

Шишо-мишо, шишо-мишо,
що е сторил дядо Тишо?
Той излапал по хайдушки
сам-самичък седем чушки
и петнайсет меки крушки.

prikazki.eu