Стихове & Песни

Зайова новина

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Мецо-Мецо с чер кожух,
лошо нещо снощи чух!
Казват, Мецо, уж че пак
Кумчо-вълчо ял кривак.

Рано-рано оня ден
той задигнал бял овен,
ала кучетата зли
там наблизичко били:
пипнали го те със вой –
ей, че се търкалял той!

По гърбината му вред
дупки зинали безчет,
а овчарят, як и млад,
дето свари, удрял с яд.
Как изкопчил се накрай –
клети Вълчо сам си знай.

Мецо, Мецо, тук не стой,
че и тебе чака бой!

prikazki.eu