Битови приказки

На годеж

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Имало едно време, дявол да го вземе, един дядо Владо със сърце младо и една баба Даба, много слаба.

Поканил го веднъж един мъж на годеж във Тръмбеш.

Забрадила си баба Даба новата забрадка, боднала си едно перо от патка, облякла си новия сукман, изчеткала го със длан и бързо си обула двата жълти цървула.

Взел си и дядо Владо новия калпак, боднал му един червен мак, облякъл си новото късаче, обаче баба Даба не могла да му намери новите потури – и приказката се разтури.

prikazki.eu