Вълшебни приказки

Защо морето е солено

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Много, много отдавна морската вода била сладка. Старите хора разказват, че станала солена заради великана Ангало. Той бил толкова огромен, че стъпел ли насред морето, водата му стигала до глезените, а когато стъпел на земята – планините стигали до коленете му.

Ето какво станало. Веднъж хората свършили солта и отишли при великана за помощ:
– Ангало, нямаме повече сол. Тук нищо не остана. Трябва да потърсим сол отвъд морето.
– Добре – отвърнал гигантът. – Грабвайте кошниците и елате с мен на морския бряг.

Ангало приседнал на брега и протегнал крака си отвъд морето, до върха на планината. После казал на хората.
– Моят крак ще ви служи за мост. Идете на оная планина и щом напълните кошниците – връщайте се.

Речено-сторено. Хората напълнили кошниците си догоре и тръгнали да се връщат. Но по обратния път, тъкмо когато стигнали до средата на крака, една мравка ухапала Ангало за петата. Той трепнал от болка, а хората с препълнените кошници до един изпопадали във водата. Носели толкова много сол, че и до днес морската вода е солена.

prikazki.eu