Вълшебни приказки

Деди, най-могъщият магьосник

Препоръчва се за възраст над 9 год.
4мин
чете се за

Великият фараон Хуфу, по-известен с името Хеопс, живял много, много отдавна, но и до ден днешен е прочут като създателят на най-голямата пирамида – едно от седемте чудеса на древния свят.

Един ден Хуфу рекъл на двамата си сина:
– Днес денят е горещ, жегата ме изтормози. Разкажете ми някоя история да се разведря.

Пръв започнал по-големият син:
– Много отдавна живял един фараон, който имал зъл и подъл враг. Един ден владетелят извикал своя магьосник и помолил за помощ. Чародеят направил крокодилче от глина, не по-голямо от човешка ръка. Когато злодеят влязъл да поплува в реката, магьосникът пуснал глиненото крокодилче във водата. Фигурката в миг се превърнала в огромен крокодил, който погълнал негодника. Магьосникът повикал обратно ужасното създание и щом доближило брега, то се превърнало отново в глинена играчка. Магьосникът я извадил от водата и я подал на фараона.

Хуфу много харесал тази история.

Дошъл ред на другия син, койкто се казвал Хефрен.
– Моят брат ни разказа чудесна история за магьосник, който е живял преди стотици години. Аз ще разкажа за магьосник, който живее сега.
– Кой е той? – попитал Хеопс.
– Той е на повече от сто години и се казва Деди. Владее повече магии от всеки друг на тази земя – отвърнал принц Хефрен, – и със сигурност може да попита бог Тот, магьосникът на боговете, как да се издигне най-голямата пирамида в света.
– Доведете Деди при мен – наредил фараонът.
– Той е много стар – отвърнал Хефрен. – Може да откаже да пътува.
– Вземи войници и го доведи при мен – заповядал бащата. – Ще му дам прекрасна къща и всичко друго, което поиска.
– Магьосник с неговия ранг е по-могъщ от цар – казал Хефрен. – Ще ида при Деди и ще му кажа, че моят баща, владетелят на Горен и Долен Египет, го кани в палата си.
– Бързо върви – казал фараонът. – Искам да се срещна с този човек.

Принц Хефрен се качил на лодка и отплавал към дома на Деди. Магьсникът се припичал на слънце пред къщата си. Бил огромен на ръст и изглеждал много възрастен.
– Моят баща, Хуфу, иска да види някои от твоите магии – рекъл Хефрен – и да научи от великия Тот как да построи най-голямата пирамида.

Дълго време Деди запазил мълчание. После бавно се изправил и заговорил:
– Боговете искат да тръгна с теб – промълвил той, качил се на фараонската лодка и поели по течението на реката.

Въвели магьосника в разкошния палат, където фараонът седял на престола си. Всички царедворци също го очаквали, защото искали сами да видят невероятните му умения.
Хуфу заговорил:
– Деди, чух че владееш мощни магии.
– Така е, Ваше Величество – отвърнал магьосникът.
– Казват, че можеш да върнеш към живот същество с отрязана глава.
– Донесете една патица – отвърнал Деди – и отсечете главата ѝ.

Донесли птицата и отрязали главата ѝ. Деди седнал на пода. Главата на птицата била вляво от него, тялото вдясно. Магьосникът започнал да мълви своите заклинания. Всички в залата мълчали и гледали.

Очите на Деди били затворени. Той повтарял и повтарял неразбираемото заклинание. Главата на патицата бавно започнала да доближава тялото.

Хората в залата не смеели да помръднат.

„Пред очите на всички патицата се съживила.“

Главата и тялото на птицата се събрали и пред очите на всички патицата се съживила. Заклатушкала се с патешка походка и заквакала пред трона на фараона. Възхитени, царедворците се развикали:
– Това е най-великият магьосник в Египет!

А Деди, смазан от умора, се обърнал към Хуфу:
– Вече съм много стар, защото съм на повече от сто години. Искам да полегна на слънце пред портата на дома си.
Хуфу се обърнал към сина си:
– Заведи този човек в къщата, която издигнах за него. Нека всеки ден слугите му поднасят подбрани храни и напитки, за да живее дълго на тази земя. Боговете са го благословили да бъде най-могъщият магьосник. Само той може да помоли великия Тот с негова помощ да издигнем най-високата пирамида в света.

ПРЕРАЗКАЗАНА по „Dedi, the Magician“, E.W.Dolch от Лорета Петкова ©prikazki.eu 2022, ИЛЮСТРАЦИИ: Gordon Laite;

prikazki.eu