Искам да знам

Жабите

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

През месец юни дъното на езерото се обсипва със стотици желатинови топченца. Това са яйца, които жабите тъкмо са снесли.

След осем дни тези яйчица се разпукват и отвътре излизат дребни черни създания с дълги опашки. Ето ги жабешките бебчета, които наричаме попови лъжички.

Поповите лъжички живеят точно като рибите – плуват и дишат под водата с хриле. Ще загинат, ако се извадят от езерото.

Там те търсят храна и много се плашат от останалите водни обитатели, защото се опитват да ги хванат, а и изглеждат твърде големи.

Постепенно опашките се скъсяват и ето – тези попови лъжички вече имат дълги крайници и съвсем къси опашки.

Сега никак не приличат на риби и трябва да излязат от водата, за да дишат.

Поповите лъжички растат бързо.

Първо на задните крайници, а после и на предните се появяват малки ципести крачета.

Скоро лятото ще свърши. Поповите лъжички се превръщат в истински жабчета.

Вижте ги как са насядали по листата на водните лилии.

А тук са нарисувани как плуват напред-назад към брега.

Те ходят там да търсят мушици и други дребни насекоми за храна.

Щом жабата забележи муха, замира неподвижно и я чака да се приближи.

После хоп! скача и я хваща с език.

Тези три жаби тъкмо са обядвали и сега се надпреварват коя ще скочи най-високо.

Слънцето се спуска ниско, цветчетата притварят чашки. Всяка вечер жабите се събират в края на езерото и господин Жабок, който е прочут певец, издува бузи и започва:
– Кваак-квак-квак!

А на другата година в един прекрасен юнски ден, жабите отново се гмуркат до дъното на езерото, за да си снесат яйцата, от които след осем дни ще се излюпят попови лъжички.

КРЕДИТ: „La Grenouille“, 1939; ТЕКСТ&ИЛЮСТРАЦИИ: Michel; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu