Искам да знам

Из история на футбола

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Малко са хората, които знаят, че футболът е много стара игра. Още в древен Китай преди 2000 години играели с кълбо, изработено от кожа. Играта била позната и в антична Гърция, а от там се разпространила из цялата Римска империя чак до земите на остров Британия, за което свидетелстват любопитни старинни ръкописи.

Pietro di Lorenzo Bini (ed.), Memorie del calcio fiorentino tratte da diverse scritture e dedicate all’altezze serenissime di Ferdinando Principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera, Firenze, Stamperia di S.A.S. alla Condotta (1688)

По онези времена да спънеш и събориш противник не се считало за нередно. Напротив – било част от забавлението. Играта се водела по улиците на средновековните градчета с часове и нерядко завършвала с всеобщ побой. По тази причина крал Едуард II през 1314 г. издал първия в света указ, който забранява играта на футбол, а наказанието за неподчинение била затвор. Очевидно заповедта на краля не дала особено добри резултати, защото следващия крал Едуард III увеличил наказанието като добавил и наказание със смърт за неподчинение.

От времето на Шекспир се пази текста на съдебна присъда на няколко човека, които:

„се събрали с неизвестни злосторници на брой около 100-на, играли незаконната игра футбол, в следствие на което причинили невъобразим безпорядък, смърт и други бедствия.“

КРЕДИТ: Текст © prikazki.eu 2019, Корица: Folk football in the streets of London, 1820. Illustration: National Football Museum, Manchester, UK / Bridgeman Images

prikazki.eu