Искам да знам

Най-трудното и най-лесното

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Попитали великия философ и математик Талес кое е най-трудно за човек и кое най-лесното.

Той отговорил:
– От всичко на света най-трудно за един на човек е да опознае себе си и недостатъците си, а най-лесно да види недостатъците на другите.

Публикувано в „Читанка за първо отделение в Началните училища“ 1883, адаптация на текста prikazki.eu.
Илюстрация: Illustrerad Verldshistoria band I Ill, 1875

prikazki.eu