Искам да знам

Междучасие по География

Препоръчва се за възраст над 9 год.

КРЕДИТ: Съставител на сборника: prikazki.eu 2019, Илюстрация на корицата: Роза на ветровете от Атлас на Joan Martines de Mesina, 1587

prikazki.eu