Гатанки & залъгалки

Дай бабо огънче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Дай ми бабо огънче.
– Ела по-нагоре.

Дай ми бабо огънче.
– Още по-нагоре.

Дай ми бабо огънче.
– Влез и си вземи.

– Страх ме е от кучето.
– Няма го тука.

– А къде го изпрати?
– На разходка с тати.

– А там онова какво е?
– То е на тати кожуха.

– Дай бабо огънче.
– Бау-бау, залая кучето.

КРЕДИТ: Публикувано в „Читанка за първо отделение в Началните училища“ 1883 под името „Дете за огнец“, адаптация на текста Лорета Петкова.
Илюстрация: Чарлз Туелвтрий (1888 – 1948) – популярен художник на хумористични картинки, картички и корици на списания за деца.

prikazki.eu