Стихове & Песни

Желание

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Клонченца зеленки,
     Ябълки червенки,
     Хубавички са!

Ех че са ми драги
     А какви са благи,
     Сладост, чудеса!

По-голям да стана,
     А че да си хвана
     Онуй клонче там.

Да се поиздигна
     Да мога да стигна,
     Че да ям, да ям!

Стихотворението е публикувано в „Читанка за първо отделение в Началните училища“ 1883.

prikazki.eu