Гатанки & залъгалки

Скоропоговорки

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Кой ще успее бързо да прочетете тези скоропоговорки, без да сбърка последователно 5 пъти? Преди 100 години децата са успявали. Ха сега!

Скоропоговорка

Лазар лази по поляна,
гази трънки до коляно.

Скоропоговорка

Под път пъдпъдък
Петко подплаши и
над път пъдпъдък
Петко подплаши.

Скоропоговорка

Здравко здравец бере,
бери Здравко здравец,
здрав да си вовеки.

Скоропоговорка

Със вила свила се не свива.

Скоропоговорка

Храно стана рано,
сено да натрупа,
мулето да хрупа.
Храно трупа,
муле хрупа,
Храно трупа,
муле хрупа!

Скоропоговорка

Кръсрю се кръсти,
скръсти си Кръстю
ръцете!

Скоропоговорка

Лазар рало повлачи през Разложко равно поле.

Скоропоговорка

Дърт хрът в хралупа хъркаше.

Скоропоговорка

Павел плява превива.

КРЕДИТ: Скоропоговорките и илюстрациите са подбрани от месечно детско списание с картинки Градинка, 1894 (Год. 1, № 1), кн.1-12, стр.17;

prikazki.eu