Гатанки & залъгалки

Зимнина

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Бръмба-бръмба-бръмбаран,
Бръмчо бие барабан:
„Чуйте, братя гладници –
животинки и птици!
Врабчо храна раздава
горе в Тъмна дъбрава.
Който иска ръжчица –
да си вземе паница,
който търси ечемик
да потегли със шиник,
които плаче за жито –
да отиде с корито.“

prikazki.eu