Гатанки & залъгалки

Хоро

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Комар-гайдар писука с тънка гайда под бука.
Под буката висока трийсет и три жабока мъжко хоро люлеят, виком викат, лудеят:
– Ква-ква, ква-ква, ква-ква-квак! Ха тропнете с десен крак!
– Троп!
– Подскокнете нагоре, па клекнете бре, море!
– Хоп!…
– Вряка-вряка, вряки-кяк, хайде пак със десен крак! Здраво тупай бре, юнак!

prikazki.eu