Стихове & Песни

Познава се

Препоръчва се за възраст над 3 год.

– По какво се познава
най-доброто цвете?
– По туй, че мирише
и зиме и лете.

– По какво се познава
най-доброто детенце?
– По туй, че сърчицето му е,
чисто невинно цветенце.

КРЕДИТ: Публикувано в „Читанка за първо отделение в Началните училища“ 1883, адаптация на текста: prikazki.eu
Илюстрация: Списание „Детска радст“, 1928 бр.3, стр.9

prikazki.eu