Искам да знам

Читанказа I-во отделение на началните училища

Препоръчва се за възраст над 3 год.

ЧИТАНКАТА за I-во отделение на училищата е издадена през 1883 година в Пловдив. В нея са включени разнообразни четива запознаващи най-малките ученици със света, културата и традициите.

Подбраните произведения са познати и любими и до днес на деца и възрастни. Свикнали сме с тях толкова, че мислим за тези творби като народно творчество. Удивително е, че създадените от дядо Славейков произведения живеят и ни радват и до днес без да звучат остарели. Някои текстове са адаптирани. Приятно четене!

prikazki.eu