Стихове & Песни

Сърдитко

Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.

И защото Петко вкъщи,
често тъй се мръщи –
Николинка, Ваньо, Митко
викат му „Сърдитко“.

КРЕДИТ: Сърдитко, Чичо Стоян, Буквар и първа читанка, 1947г.; ИЛЮСТРАЦИЯ: Старинна пощенска картичка, 1896; КОРИЦА: Blanche Fisher Wright (1887 – 1938), Великобритания.

Всичкитворби