Стихове & Песни

Дядо Мраз

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Дядо Мраз:
Вий, дечица, нашта Есен
я изпращате със песен,
но след нея идвам аз
и се казвам Дядо Мраз.
Аз съм остър, хапя зле –
пръсти, бузи, нос, ушле!

Децата:
Не плаши ни със преструвки,
ний сме с дрешки и обувки.
И макар сме още малки,
знаем кой кове пързалки,
кой за „мечки“ трупа сняг,
уж сърдит, пък мил и драг,
все се трудиш зарад нас,
хубавелко Дядо Мраз!

prikazki.eu