Стихове & Песни

Зайо-Байо

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Нарамил е
Зайо Байо
тънка пушка
седефлия;

запасал е
патронташи —
иска всичко
да изплаши!

И в пътека
през горица
дебне Зайо
за лисица
кокошкарка,
заечарка,
дето прави
пакост тука!

Ала нещо
изшушука
и сърцето
трепна в Зайо;

пусна пушка,
хукна Байо,
захвърчаха
патронташи,
та се всичко
изпоплаши!

КРЕДИТ: „Чичова китка“, 1927

prikazki.eu