Стихове & Песни

Дядо и внучка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Седнал дядо. На коляно
държи свойта внучка Злата.
Тя го пита: „Що ли дядо,
Теб е бяла тъй косата?“

Усмихна се стари дядо:
– Туй ли сал не си знаяла?
Мих я шестдесет години,
та затуй е побеляла.

КРЕДИТ: в. Славече, бр.20, 9.02.1907, София, КОРИЦА: Славянски фолклорен мотив

prikazki.eu