Стихове & Песни

Ловец 3аю

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Нарамил е 3аю Баю
тънка пушка
евзалия,
седефлия,
запасал с
патрондаши,
смята всичко
да изплаши!
И в пътека
през горица
3аю дебне
за лисица –
кокошарка,
заечарка,
дето прави
пакост тука.
Ала нещо изшушука
и сърцето
трепна Заю.
Пусна пушка,
хукна Баю,
захвърчаха
патрондаши,
та се всичко
изпоплаши!

prikazki.eu