Стихове & Песни

Комарче гъдуларче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Все неканен
се явява
и че иде,
знак подава:
тънко някак
ще засвири
и белята
сам си дири.

Зън, комарче,
гъдуларче,
зън, комарче,
за шамарче!

Я до мен се
не допирай
и без време
не умирай!

Че, комарче,
туй шамарче
ни е леко,
ни е меко —
дор ти каже,
ще те смаже!

КРЕДИТ ИЛЮСТРАЦИЯ: „Mosquito Alert – The little bastards are biting again!“, пощенска картичка САЩ, 1908

prikazki.eu