Стихове & Песни

Името на май

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Месеците зимни, летни
се събрали на съвет —
себе си да наименуват,
та в света да има ред:

Януари, Февруари,
Март, четвъртият Април,
а пък петият, немирник,
във цветя се цял обвил.

Та извикали неволно:
– Хубавец е! – м, м, м!
Миризмата му: ай, ай, ай!
И от „м“-то и от „ай“
съчетали име: Май!

КРЕДИТ: „Птички“, 1939

prikazki.eu