Стихове & Песни

Охлюв-бохлюв

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Охлюв-бохлюв, не дреми,
а се малко съвземи!
Разпусни си рогата,
обтегни си снагата,
дълга, мека, тлъстичка
и отгоре с къщичка!

prikazki.eu