Стихове & Песни

При мама и при татко

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,
те за нас се рано будят.
Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим?
С нашта мама, кротка, мила,
със зората подранила,
тихо татко да събуди
да отиде да се труди,
да печели и набави
дрехи и обувки здрави,
и тетрадки, и писалки
за дечицата си малки…
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!…

КРЕДИТ: „Птички“, 1939; ИЛЮСТРАЦИЯ: Marie Fischerova Kvechova;

prikazki.eu