Кокошката

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Куд-ку-дяк! Куд-ку-дяк!
Днеска, снесох, утре пак!
Е, момчета, гражданчета,
та къде сте? Я излезте!
Приберете ми яйцето,
оправдайте ми лицето;
ще ви нося пак и пак.
Куд-ку-дяк! Куд-ку-дяк!

prikazki.eu