Стихове & Песни

Опитай се пак

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Туй да ти е все в умът –
опитвай се пак!
Би не случи първи път,
помъчи се пак.

Покажи, че си юнак,
дръж се, ти щеш победи,
само постоян бъди –
опитай се пак!

Не може ли отведнъж,
помъчи се пак.
Ако би че го не знаеш,
опитай се пак!

prikazki.eu