Стихове & Песни

Пеперуда

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Пеперуда летяла
И Богу се молила:

Дай ни, Боже, дребен дъжд,
Да поникне жито, ръж
Дай ни Боже пшеница,
да направим колаци,
да нахраним сираци.

КРЕДИТ: Публикувано в „Читанка за първо отделение в Началните училища“ 1883.
Илюстрация: Ida Rentoul Outhwaite 1888 – 1960.

prikazki.eu